Anno nu…

Tegenwoordige tijd

Door de aanwezigheid van gemengd bos, akkers, weilanden en moerasjes biedt de Duivelsberg een goed leefgebied voor veel verschillende plant- en diersoorten. Zo komen er verschillende zeldzame diersoorten voor als de kamsalamander, de alpenwatersalamander, de hazelworm, verschillende marterachtigen en de gele kwikstaart en zeldzame planten als de reuzenpaardenstaart, de zwarte rapunzel, springzaad en de hangende zegge. 

Een gebied met heuvels

Boswachter Gerrit van Scherrenburg: “De Duivelsberg is een gebied met veel heuvels. Nu eens loop je in dicht bos met allerlei verschillende bomen, dan weer kom je langs kleine weitjes en akkertjes. Op de Duivelsberg laten we de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er veel dode bomen liggen, die van ouderdom zijn omgevallen. Kijk maar eens naar al die schimmels en paddenstoelen die daarop groeien. Ook komen er allerlei insecten op af, die graag dood hout eten. En dat is weer goed nieuws voor spechten, want die lusten die insecten weer graag.”  

Stromend water

“In de omgeving komen nog veel meer bijzondere dieren voor. Wilde zwijnen bijvoorbeeld, reeën, vossen, uilen en zeldzame roofvogels. Wie weet zie je een van deze dieren tijdens de wandeling! Let overigens ook eens op al het water dat hier stroomt. Het loopt van de stuwwal via beekjes naar beneden, naar het dorp Beek. Zeker als het heeft geregend, zie je in Beek overal sijpelend, borrelend en stromend water. Vroeger waren hier dan ook heel veel wasplaatsen!”  

De edelhert

In kranten wordt al enige tijd melding gemaakt van “nieuwe” dieren voor Nederland. Eigenlijk de terugkeer van dieren. Zo wordt verwacht dat de wolf en het edelhert binnen enkele jaren in Nederland terugkeert. Of er voor de wolf op de Duivelsberg een plaatsje is, is nog maar de vraag. De kans dat het edelhert bij een boswandeling spontaan voor u staat is aanmerkelijk groter. Enige tijd geleden heeft De Gelderlander een artikel geplaatst over de komst van het edelhert.