Duits gebied

Duits grondgebied

Omstreeks 1920 kwam het gebied van De Duivelsberg grotendeels als erfdeel uit het vermogen van het Kleefse geslacht Hibi in bezit van mevrouw Schuster-HibiVilla Wylerberg werd in 1921-24 in opdracht van de Weimar Republiek gebouwd voor mevrouw Schuster-Hibi. Deze opdracht kun je als een compensatie zien voor het verlies dat haar man leed na de Eerste Wereldoorlog. 

Villa Wylerberg

Zijn fabrieken in Lotharingen werden namelijk geconfisceerd ten gevolge van het Vlecksverdrag tussen Duitsland en Frankrijk uit 1919. Zo was dit gebouw dus een direct gevolg van de eerste wereldoorlog.  

Ook in de tweede Wereldoorlog heeft dit gebied en villa Wylerberg zwaar te lijden gehad. Zo lagen Duitse eenheden in mei 1940 verborgen op de Duivelsberg en ging de frontlinie in de winter van 1944/45 diverse keren heen en weer over de Duivelsberg.

  

Vooral in het oostelijke deel van de Duivelsberg zijn hiervan nog sporen in het terrein zichtbaar. Het bos werd nadien vooral gehavend door het naderen van de grenscorrectie in 1949. Veel oude bomen werden toen gekapt, met name in het Filosofendal. Na de annexatie in 1949 werd het officiële grensverdrag in 1963 geëffectueerd.   

filmpje van de makers van “het pannenkoekenpad”  
Hierbij werd het geannexeerde gebied verkleind. Vooral agrarische gronden werden aan Duitsland teruggegeven. Het natuur- en cultuurhistorisch mooiste deel bleef in Nederlandse handen. En zo is de Wylerberg en diens villa nauw verbonden met de beide wereldoorlogen.