Het Goede doel

De topper en het Goede Doel

Maandelijks hebben we een unieke en tijdelijke pannenkoek op de kaart staan: de Proef. Aan het eind van het jaar is er een verkiezing: de Proef van de maand die door onze gasten het hoogst is gewaardeerd, komt het jaar daarop terug als Topper. Dat is echter niet alles: deze pannenkoek wordt bovendien verbonden aan een goed doel. Je betaalt 0,50 euro extra voor deze pannenkoek, dat geschonken wordt aan een goed doel. Wij verdubbelen dat bedrag om het vervolgens over te maken aan een stichting of organisatie, die zich inzet voor mens, dier of natuur.

We hebben het jaar ingedeeld in drie perioden, zodat drie organisaties blij maken met een gift. Tips of nuttige suggesties voor een goed doel zijn van harte welkom.

Stichting koprol

Vanaf september 2022 is stichting Koprol ons Goede Doel.

Koprol biedt sport op maat onder professionele begeleiding in en rondom Nijmegen. Deze begeleiders zijn bewegingsagogen, fysiotherapeuten, psychomotorische therapeuten en zwemcoaches en worden ingezet passend bij de betreffende sport.

We streven naar een sportieve leefstijl voor iedereen, en daarmee bedoelen we echt iedereen, zodat men langer gezond blijft en terugval na ziekte en revalidatie wordt verminderd. Koprol is een maatschappelijk betrokken organisatie en werkt samen met allerlei partijen in het sociaal domein. Voor veel deelnemers geldt dat ze naast het sporten ook plezier beleven aan samenzijn en het uitwisselen van ervaringen op verschillende gebieden.

Plezier hebben bij het sporten vinden wij bij Koprol belangrijk.


Meer weten van Stichting Koprol?