Het Goede doel

De topper en het Goede Doel

Maandelijks hebben we een unieke en tijdelijke pannenkoek op de kaart staan: de Proef. Aan het eind van het jaar is er een verkiezing: de Proef van de maand die door onze gasten het hoogst is gewaardeerd, komt het jaar daarop terug als Topper. Dat is echter niet alles: deze pannenkoek wordt bovendien verbonden aan een goed doel. Je betaalt 0,50 euro extra voor deze pannenkoek, dat geschonken wordt aan een goed doel. Wij verdubbelen dat bedrag om het vervolgens over te maken aan een stichting of organisatie, die zich inzet voor mens, dier of natuur.

We hebben het jaar ingedeeld in drie perioden, zodat drie organisaties blij maken met een gift. Tips of nuttige suggesties voor een goed doel zijn van harte welkom.

Stichting Dierenambulance Nijmegen

Vanaf september 2021 is stichting Dierenambulance Nijmegen ons Goede Doel.

Jaarlijks wordt de DAN 50.000 keer gebeld voor hulp aan dieren. Naast telefonische hulp wordt er ieder jaar ruim 7000 maal uitgerukt voor daadwerkelijke hulp aan dieren. Zowel in het wild levende dieren, zoals egels, konijnen, reeën, eenden, meeuwen, merels en zwanen als allerlei huisdieren worden geholpen.

Onze menselijke omgeving zit voor dit soort dieren vol ‘onnatuurlijke’ gevaren, denk maar aan verkeer, allerlei obstakels, zwerfvuil waarin ze verstrikt raken, milieuvervuiling, aantasting van leefgebieden enz. We worden dus regelmatig geconfronteerd met de slachtoffers van onze menselijke samenleving; dierenleed laat slechts weinigen onberoerd, zodat de Dierenambulance Nijmegen (DAN) dag en nacht benaderd wordt om deze dieren te helpen. Soms kunnen dieren ter plaatse geholpen worden (Bijvoorbeeld het bevrijden van een verstrikte reiger). Zijn de verwondingen zo zwaar dat herstel uitgesloten is, dan wordt zo’n dier door de dierenarts geëuthanaseerd. Vaak echter is een dier uitgeput door voedselgebrek, is ziek of minder zwaar gewond. Als zo’n dier een reële kans heeft op herstel en daarna weer volwaardig kan functioneren in de natuur, probeert de DAN het dier die kans te geven. 

Meer weten van Stichting Dierenambulance Nijmegen?

Stichting Dierenambulance Nijmegen